---

You are here

Main activity

MISIUNE ȘI VIZIUNE

“CNAIR SA – companie de ordin strategic, fiind parte activa in dezvoltarea economico-sociala a tarii, care participa la consolidarea unui sistem național de transport echilibrat si modern, adaptata cerințelor unui management performant.”

Direcțiile strategice care determină punerea în aplicare a acestei viziuni, respectiv atingerea obiectivelor CNAIR SA. sunt sintetizate în cadrul a patru capitole:

I. CNAIR - Administratorul infrastructurii rutiere.

II. Dezvoltarea infrastructurii rutiere.

III. Obiective generale:

  • dezvoltarea unitara a reţelei de drumuri publice în concordanță cu cerințele economiei naționale, de apărare și de control;
  • proiectarea, construirea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes national;
  • administrarea și întreținerea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației;
  • stabilirea și încasarea obligațiilor utilizatorilor pentru folosirea rețelei de drumuri de interes national.

IV. Directii strategice ale CNAIR pentru administrarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.     

 

 

STRATEGIA DE COMUNICARE

CNAIR, prin statutul pe care-l are și prin domeniul de activitate, este într-un contact permanent cu mediul de afaceri, sistemul instituțiilor publice și al organelor de stat, cu mass media și cu publicul larg.

Ȋn acest context, pentru îmbunătățirea activității de construcție și întreținere a autostrăzilor și drumurilor naționale, trebuie intensificat procesul de cunoaștere și informare reciprocă între Companie și partenerii de dialog:

  • asociații profesionale;
  • organizații neguvernamentale;
  • mass media;
  • instituții de stat și organe alese;
  • cetățenii.

 

STRATEGIA ANULUI 2020 - SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

În acord cu strategia de transparentizare a activității, CNAIR S.A. pune la dipoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere Strategia anului 2020 cu privire la siguranța rutieră, precum și o retrospectivă a anului 2019.

Obiectivele asumate și prezentate în Strategia anului 2020 au fost stabilite conform capacității CNAIR S.A. de implementarea a acordurilor – cadru, precum și a proiectelor aflate în derulare.