---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A., în calitate de autoritate contractantă, a inițiat în data de 16.07.2015 procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: “Proiectare și execuție Autostrada București - Brașov, Tronson Comarnic-Brașov, Lot 1: sector Comarnic - Predeal, km 111+300 - km 115+300; Lot 2: sector Predeal - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și Drum de Legătură” prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare  nr.161290.

Sedința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 13.10.2015.

Potrivit Procesului verbal de deschidere al ofertelor (publicat în SEAP, rubrica Procese verbale/Declarații):

- pentru Lotul 1: sector Comarnic - Predeal, km 111+300 - km 115+300 a fost depusă o singura ofertă, de către Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L.- S.C. TEHNOSTRADE S.R.L;

- pentru Lotul 2: sector Predeal - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și Drum de Legătură  au fost depuse 10  oferte de către operatorii economici.

Procedura de atribuire “Proiectare și execuție Autostrada București - Brașov, Tronson Comarnic-Brașov" Lot 1: sector Comarnic - Predeal, km 111+300 - km 115+300  a fost anulată de autoritatea contractantă, întrucât potrivit Raportului procedurii aprobat de Directorul General, oferta prezentată de Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L.- S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. a fost declarată de comisia de evaluare neconformă, ofertantul nerăspunzând la solicitarea de clarificări a comisiei de evaluare.

Lot 1: sector Comarnic - Predeal, km 111+300 - km 115+300 a fost anulat în data de 16.11.2015 și comunicarea a fost făcută către SEAP în data de 11.12.2015 conform procedurilor.

Lot 2: sector Predeal - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și Drum de Legătură este în etapa evaluării ofertelor de către comisia de evaluare.

Loturile 3, 4 și 5 sunt în acest moment în procedură de revizuire Studiu de Fezabilitate.

    CNADNR SA