---

You are here

Luni, 20.12.2021, ca urmare a finalizării procesului de reevaluare a ofertelor, în conformitate cu Decizia CNSC nr. 2094/C1/1812, 1821, 2256/21.09.2021, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi a DN 7 Bâldana-Titu km 30+950 – 52+350”.

Ofertantul declarat câstigător este ASOCIEREA COSEDIL SPA – CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE – S.C. TOTAL ROAD S.R.L. – S.C. BIT INVEST S.R.L., cu preţul de 242.358.973,61 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 26 de luni (6 luni perioada de proiectare și 20 de luni perioada de execuție a lucrărilor).

Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.