---

You are here

Marți, 21.12.2021, ca urmare a finalizării proceselor de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatele procedurilor de atribuire a următoarelor două contracte:

 

  1. Elaborare Studiu de Fezabilitate -  Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector I cuprins intre A1 (km 55+520 – DN 1 km 71+490 / km 0+000) – A2 (km 23+600);

 Ofertantul desemnat câștigător: Asocierea GRAFIC TENDS SRL (Lider de asociere) / SVL PROEC SRL, cu preţul de 3.331.930,00 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 15 luni.

 

  1. Elaborare Studiu de Fezabilitate - Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector II cuprins intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520).

 Ofertantul desemnat câștigător: Asocierea GRAFIC TENDS SRL (Lider de asociere) / SVL PROEC SRL, cu preţul de 3.008.558,00 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 15 luni.

 

Prin elaborarea studiilor se vor identifica măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura rutieră existentă a Municipiului București, care vor conduce și la creșterea capacității de transport a infrastructurii rutiere în zona de sud și de nord.

Semnarea contractelor de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire.

 

CNAIR SA