---

You are here

Varianta de ocolire Bacau

 

 

București, 03.01.2022

 

 

 

„Varianta de ocolire Bacau”

 

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.12.2021, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 50/26.11.2019, pentru proiectul: „Varianta de ocolire Bacau”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 968,638,954.84 lei;

 

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 689,436,848.62 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 121,665,326.20 lei.

 

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 157,536,780.02 lei.

 

Cod proiect:120235.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.