---

You are here

Echipa tehnică a CNAIR, coordonată de Directorul General Cristian Pistol, a avut o nouă ședință de analiză a evoluției proiectelor de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei și Bucovinei cu toți cei implicați și interesați de dezvoltarea acestora.

Echipa CNAIR a discutat aspectele tehnice cu reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și ai prestatorilor care au contracte cu Compania pentru realizarea proiectelor din această zonă a țării, dar și cu membri ai Parlamentului.

Toti ce prezenți au ridicat problema întârzierilor mari existente pe anumite obiective și au reclamt faptul că firma Search Corporation tergiversează nejustificat termenele contractuale.

Directorul General al CNAIR, Cristian Pistol, a solicitat imperativ reprezentantului Search Corporation să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea întârzierilor înregistrate.

Cu ocazia acestei ședințe tehnice s-a făcut și o sinteză a evoluției proiectelor finanțate prin PNRR. Concluzia comună: s-au înregistrat progrese în ultimele 3 luni, iar o mare parte dintre întârzierile înregistrate în perioada anterioară au fost diminuate.

Situația actualizată a proiectelor analizate este următoarea:

 

Autostrada Ploiești – Buzău

 

Stadiu septembrie 2021

Studiul de Fezabilitate aprobat în cadrul CTE CNAIR SA

Aviz MTI obținut

Acordul de Mediu obținut

Avizul CI obținut

Proiect Tehnic aprobat

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobată

Hotărârea de Guvern pentru declanşarea procedurilor de expropriere –Judetul Buzău, aprobată

Procedura de executie lucrări, în data de 01.06.2021 – lansată

DTAC în curs de elaborare

Stadiu Actual

Este depus la MTI DTAC pentru lotul 1 pentru obținerea Autorizatiei de Construire.

DTAC pentru loturile 2 si 3 - au fost analizate de Verificatorii de proiect

Au fost transmise rapoartele de analiză.

 

Autostrada Buzău – Focșani 

 

Stadiu septembrie 2021

Studiu de Fezabilitate revizuit - în curs de elaborare

Studiu Geotehnic -în curs de elaborare

Proiect Tehnic - în curs de elaborare

Demersuri pentru semnarea protocolalelor de colaborare cu ABA, BUZAU,IALOMITA pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor - în curs

Stadiu Actual

Studiu de Fezabilitate revizuit final - predat în data de 07.10.2021

Studiu Geotehnic final - predat în data de 13.10.2021.

Proiect Tehnic revizuit - predat în data de 18.10.2021.

Protocoale de colaborare cu ABA SIRET, BUZAU, IALOMITA pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor -semnate în data de 18.11.2021

Urmează emiterea avizului.

Studiul de Fezablitate - aprobat de CNAIR S.A

Studiul de Fezabilitate - fost aprobat în CTE MTI

Indicatorii tehnico economici -avizati de Consiliul Interministerial în data de 11.01.2022

Proiectul tehnic a fost receptionat in data de 13.12.2021

Urmează să fie avizat in CTE CNAIR dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotarare de Guvern.

 

Autostrada Focșani – Bacău  

 

Stadiu septembrie 2021

Studiu de fezabilitate revizia 1 - în curs de elaborare.

Semnarea protocolului de colaborare cu ABA SIRET pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor - demersuri în curs

Stadiu Actual

Studiul de fezabilitate, revizia 1 - transmis către CNAIR S.A. în data de 11.10.2021.

Studiul de fezabilitate revizia 2 - transmis în data de 09.11.2021.

Protocolul de colaborare cu ABA SIRET pentru obtinerea avizului de gospodărire a apelor - a fost semnat.

Studiul de fezabilitate, revizia 3 - transmis în data de 23.12.2021

 

Autostrada Bacău – Pașcani

 

Stadiu septembrie 2021

Studiu de fezabilitate, revizia 4 - în curs de elaborare.

Semnarea protocolului de colaborare cu ABA SIRET pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor - demersuri în curs

Identificarea unei societăți pentru realizarea forajelor / puțurilor de prospecțiune FP1 și FP2 solicitate de INHGA pentru realizarea Studiului Hidrogeologic -în curs 

Foraje suplimentare pentru nodul rutier dintre A7 și A8 - în curs

Studiul Hidrogeologic blocat până la finalizarea forajelor / puțurilor de prospecțiune solicitate de INHGA

 

Stadiu Actual

Studiu de fezabilitate revizia 4 - transmis în data de 11.10.2021

Studiu de fezabilitate revizia 5 -transmis în data de 01.12.2021.

Protocolul de colaborare cu ABA SIRET pentru obtinerea avizului de gospodărire a apelor - semnat în data de 18.11.2021.

Forajele suplimentare pentru nodul rutier dintre A7 și A8 - finalizate

Forajele / puțurile de prospectiune FP1 si FP2 solicitate de INHGA pentru realizarea Studiului Hidrogeologic - finalizate.

Studiul Hidrogeologic - finalizat în data de 16.12.2021

Proiectul ethnic, revizia 1 - în curs de elaborare.

 

Autostrada Pașcani – Suceava

 

Stadiu septembrie 2021

Analiza multicriterială 2 - aprobată

Tema de proiectare pentru Studiile Geotehnice - transmisă către CNAIR S.A -în data de 17.09.2021

Investigații geotehnice – demarate

Studiul de Fezabilitate - în curs de elaborare

Certificatele de urbanism – obținute

 

Stadiu Actual

Analiza multicriteriala 2 - aprobată în data de 04.08.2021

Tema de proiectare pentru Studiile Geotehnice - aprobată de CNAIR S.A

Investigatiile geotehnice - realizate în proportie de 26%.

Nodurile Rutiere - analizate în cadrul CT Siguranța Circulației în data de 09.12.2021

Soluțiile de amenajare a nodurilor rutiere avizate în cadrul CT Siguranța Circulației - în data de 12.01.2022

 Studiul de Fezabilitate - în curs de elaborare

Certificatele de urbanism - obițnute.

Activități pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare - demarate.

Activități pentru obținerea Acordului de Mediu – demarate

 

Autostrada Suceava – Siret

 

Stadiu septembrie 2021

Analiza multicriterială 2 - a fost aprobată

Tema de proiectare pentru Studiile Geotehnice - transmisă către CNAIR S.A în data de 14.09.2021

Investigații geotehnice - demarate

Studiul de Fezabilitate - în curs de elaborare

Certificatul de urbanism – obținut

 

Stadiu Actual

Tema de proiectare pentru Studiile Geotehnice - aprobată de CNAIR S.A

Investigațiile geotehnice - realizate în proporție de 13%.

Nodurile Rutiere - analizate în cadrul CT Siguranța Circulației în data de 12.01.2022 -Studiul de Fezabilitate - in curs de elaborare

Activități pentru obținerea Acordului de Mediu – demarate

 

Notă: La discuțiile organizate de CNAIR în format mixt, cu prezență fizică și online, au participat și au avut intervenții reprezentanții Asociației „Împreună pentru A8”, Cătălin Urtoi și Ionel Apostol, Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul USR, Iulian Bulai, fostul secretar de stat USR în Ministerul Transporturilor, Adrian Covăsnianu, Directorul general al Search Corporation, Florin Răducu.

                                                                                                                                CNAIR SA