---

You are here

Marți, 08.02.2022, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractele având ca obiect “Elaborare Studiu de Fezabilitate - Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector I cuprins între A1 (km 55+520 - DN 1 km 71+490 / 0+000) - A2 (km 23+600)” și “Elaborare Studiu de Fezabilitate - Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector II cuprins între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, cu ofertantul declarat câștigător, respectiv ASOCIEREA S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. - S.C. SVL PROEC S.R.L.

Valoarea contractului de servicii pentru Sectorul I este de 3.331.930,00 lei fara TVA.

Valoarea contractului de servicii pentru Sectorul II este de 3.008.558,00 lei fara TVA.

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Durata contractului este de 15 luni, pentru cele 2 contracte de servicii, astfel:

Studiu de fezabilitate: 10 luni de la data de începere;

Documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare - 14 luni de la Data de Începere;
Documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse între momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor - 14 luni de la Data de Începere

Prin elaborarea studiilor se vor identifica măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura rutieră existentă a Municipiului București, care vor conduce și la creșterea capacității de transport a infrastructurii rutiere în zona de sud și de nord.