---

You are here

Joi, 10.03.2022, CNAIR anunță că va relua licitația pentru contractul de ”Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Secțiunea E și finalizare Secțiunea D” deoarece oferta tehnică depusă de ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia) este neconformă.

În urma derulării procesului de evaluare, CNAIR a constatat faptul că propunerea tehnică depusă de către asocierea turcă este neconformă, în baza prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

Întrucât singura ofertă depusa în cadrul procedurii de atribuire a fost respinsă, CNAIR în calitate de Autoritatea Contractantă a anulat procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;

În regim de urgență, CNAIR va face toate demersurile necesare pentru reluarea rapidă a noii proceduri de atribuire pentru acest contract.