---

You are here

Marți, 15.03.2022, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect "PROIECTARE ŞI EXECUŢIE „Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între Al (km 55+520) și DN 5 (km 40+000) - LOT 2 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între km 54+700 și DN5 (km 40+000)".

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea RIZZANI DE ECCHER S.p.a. (lider) – S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (asociat), cu preţul de 504.112.836,73 Lei fără T.V.A.

Durata de proiectare si executie a contractului este de 36 de luni din care: 12 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor ofertată conform factorului de evaluare este de 10 ani.

În cadrul contractului vor fi realizate 3 structuri de complexitate ridicată, din care 2 pasaje subterane cu o lungime de peste 600 de m.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații si respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.