---

You are here

 

 

 

București  20.10.2022

Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul “Drum expres Arad – Oradea”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 18.10.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul “Drum expres Arad – Oradea” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Studiu de fezabilitate
  • Proiectul Tehnic de Executie
  • Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 53,111,704.21 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 38,033,750.15 lei, 15% contribuția proprie 6,711,838.26 lei, restul de 8,366,115.80 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 29 luni

Cod proiect 157012

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.