---

You are here

 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

“Autostrada Transilvania, sectiunea Nadaselu - Poarta Salajului”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit în data de 28.10.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr. 6 pentru proiectul “Autostrada Transilvania, sectiunea Nadaselu - Poarta Salajului” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea unui sector de autostradă care să conecteze aglomerările urbane Cluj și Oradea și face parte dintr-o măsura mai amplă, având drept scop modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de interes național, în interiorul rețelei TEN-T Core, astfel încât să se asigure creșterea gradului de siguranță, a vitezei de deplasare și îmbunatățirea condițiilor de transport.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• 42.30 km de autostrada;

• 16 poduri si pasaje;

• 1 nod rutier;

• 18 viaducte.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 2,734,308,297.85 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 1,291,401,900.00 lei, cofinantarea nationala reprezinta 1,009,699,362.10 lei, iar TVA aferent reprezinta 433,207,035.75 lei.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 83 luni, respectiv 01.02.2020 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.