---

You are here

 

 București, 08.12.2022

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 07.12.2022, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 83/23.10.2020, pentru proiectul:

 „Drum de legatura DN5 km 60+500- Soseaua de centura- Pod Prieteniei km 61+400” .

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 194.952.446,97 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă 135.576.710,51 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 23.925.301,85 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 135147.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.