---

You are here

Luni, 13.02.2023după finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a desemnat câstigătorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, pentru lotul 1, Filiași-Drobeta Turnu Severin, al drumului de mare viteză Filiași – Lugoj.

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea DP CONSULT S.A. (lider de asociere) - EXPLAN S.R.L. - GEOLOGIC-SITE SRL -SCA TEAHA&FÜZESI, cu preţul de 21.053.116,64 lei fără TVA.

Lungimea acestui lot este de aproximativ 70 de km lungime.

Durata contractului este de 20 de luni, din care 18 luni sunt destinate pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.

Semnarea contractului de achiziție publică va putea fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.