---

You are here

 

 

București, 14.02.2023

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava- Siret”.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 09.02.2023, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 44/25.09.2019, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava- Siret”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica una dintre prevederile importante :

Conditii Generale:

Art.I . (1) La Art.2 alin.(2)– Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, respectiv intre data de 26.10.2020 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Cod proiect:126715.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.