---

You are here

Miercuri, 15.02.2023, după finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate și PAC pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

  • Amenajare sens giratoriu pe DN 1A, km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea - lotul 1;
  • Amenajare pasaj pietonal subteran pe DN 1A, km 19+800, la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu, oraș Buftea – lotul 2;
  • Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, la intersețtia cu strada Milano, DJ 602, km 37+100 – lotul 3.

Ofertantul desemnat câștigător în cadrul celor trei loturi ale procedurii de achiziție publică este S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. cu următoarele valori ale contractelor:

  • Pentru Lotul 1, cu preţul de 181.000,00 lei fără TVA
  • Pentru Lotul 2, cu preţul de 198.000,00 lei fără TVA
  • Pentru Lotul 3, cu preţul de 181.000,00 lei fără TVA

Durata fiecărui contract este de 120 zile începând de la Data de Începere a Contractului și cuprinde 60 zile pentru elaborarea studiilor de fezabilitate (Etapa I) și 60 de zile pentru elaborarea Proiectelor pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire (Etapa II).

Prin elaborarea studiilor de fezabilitate se urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, precum și fluidizarea traficului.

În perioada următoare, ofertantul desemnat câștigător va fi invitat la sediul CNAIR pentru semnarea contractelor, odată cu finalizarea procesului de avizare a acestora.