---

You are here

 

 

 

București, 20.02.2023

„Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare- Suceava:Lot 3 Vatra Dornei- Suceava”

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.02.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 162/06.09.2022, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare- Suceava:Lot 3 Vatra Dornei- Suceava” .

 

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se stabileste:

 

 

In temeiul prevederilor  Art.15- Incetarea Contractului de Finantare si recuperarea sumelor platite, alin (3)-

„ Prezentul contract poate inceta prin  acordul partilor cu recuperarea proportionala a finantarii acordate, daca este cazul”.

Partile stabilesc incetarea contractului de finantare aferent proiectulu  „Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare- Suceava:Lot 3 Vatra Dornei- Suceava” .

 

Cod MySMIS: 151597.

 

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.