---

You are here

 

 

București, 11.12.2023

 

 

„Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN1, km 95+100- km 95+400, in localitatea Cornu”

 

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii,  și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 08.12.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.263/08.12.2023 pentru proiectul „Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN1, km 95+100- km 95+400, in localitatea Cornu”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT globala.

 

Obiectivul general al proiectului consta in: modernizarea infrastructurii de transport care asigura conexiunea la reteaua TEN-T prin asigurarea urmatoarelor aspecte: fluidizarea traficului si cresterea vitezei de deplasare;marirea confortului participantilor la trafic; sporirea sigurantei circulatiei; reducerea numarului de accidente; realizarea unei economii de timp in trafic prin reducerea blocajelor.

Obiectivul specific al proiectului:  presupune largirea pe o portiune de 300 m a lui DN1 intre km 95+100- km 95+400,  în localitatea Cornu, judetul Prahova.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.902.872,00 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 2.080.337,10 lei, 15% contributia proprie – 367.118,31 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 86 luni, respectiv intre data de 30.11.2013 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 152308.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.