---

You are here

 

 

București, 13.12.2023

"Constructia Autostrazii Targu Mures-Ogra-Campia Turzii”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 11.12.2023, Actul Aditional nr.8, la Contractul de Finantare nr. 148/04.12.2017, pentru proiectul: "Constructia Autostrazii Targu Mures-Ogra-Campia Turzii”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.8 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2,511,808,961.82 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 1,286,102,478.98 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 226,959,260.97 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 998,747,221.87 lei.

Cod proiect:115748.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.