---

You are here

 

 

București, 13.12.2023

"Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul „Drum expres Arad-Oradea”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 11.12.2023, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 252/20.07.2023, pentru proiectul: "Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul „Drum expres Arad-Oradea”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 52,758,925.21 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 32.903.246,90 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 5.806.455,33 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 16.447.959,75 lei.

Cod proiect:157012.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.