---

You are here

 

 

București, 14.12.2023

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Ploiesti-Buzau”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 11.12.2023, Actul Aditional nr.6, la Contractul de Finantare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Drum de mare viteza Ploiesti-Buzau”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.6 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 30.000.349,97 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 21.480.324,98 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 3.790.645,58 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 4.729.379,41 lei.

Cod proiect:115751.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.