---

You are here

 

 

București, 10.01.2024

Reabilitare DN66, Rovinari - Petrosani, km 48+900- km 126+000 (faza II)- FAZA II

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 90/21.07.2017, pentru proiectul:

„Reabilitare DN66, Rovinari- Petrosani, km 48+900- km 126+000 (faza II)- FAZA II”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.5 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1)  se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 133.977.772,27 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă 87.266.829,16 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 15.400.028,65 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 110661.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.