---

You are here

 

 

București, 12.01.2024

„Elaborare Studiu de Prefezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrazi”

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 158/06.09.2022 pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Prefezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrazi”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 566.112,51 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 414.951,79 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 73.226,79 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 152334.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.