---

You are here

 

 

București,10.01.2024

Constructia Podului peste Tisa in zona Teplita din Sighetu Marmatiei

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 21.12.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr. 266 pentru proiectul Constructia Podului peste Tisa in zona Teplita din Sighetu Marmatieiin vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Cresterea accesibilitaþii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezinta:

Imbunatatirea accesibilitatii regiunii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile - prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate;

• Cresterea mobilitatatii populatiei si a bunurilor – prin reducerea timpului de calatorie datorat sporirii vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori;

• Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, soferii vor economisi timp si energie si isi vor reduce cheltuielile cu combustibilul si intretinerea autovehicolelor;

• Cresterea gradului de siguranta al traficului - prin fluidizarea traficului;

• Inlesnirea cooperarii inter-regionale, atragerea investitiilor interne si externe, cresterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca si, prin urmare, o dezvoltare mai rapida a regiunii si, in final, a Romaniei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Constructie noua drum: 1,2 km

2. Poduri de desecare: 5 buc

3. Pod: 1 buc

4. Intersectii tip giratie: 1 buc

5. Punct de frontiera + Parcare: 1 buc

Valoarea totală a proiectului este de 168.497.966,33 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 120.465.788,68 lei, 15% contribuția proprie – 21.258.668,59 lei, diferenta de 26.773.509,06 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data 01.12.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 152818

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.