---

You are here

 

 

București, 1.02.2024

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (PAC) si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii

 "Varianta de ocolire Flamanzi”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 1.02.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (PAC) si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Flamanzi" in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul componentei RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere- Fondul European de Dezvoltare Regională; Prioritate: P2.Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific: RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Obiectivul general al proiectului consta in: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Realizarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (PAC) si elaborarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Flamanzi”.

Valoarea totală a proiectului este de: 5.864.279,00 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.983.640,00 lei, contributia proprie – 2.975.460,00 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 38 luni.

Cod proiect: 318673.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Transport 2021-2027.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.