---

You are here

Precizări CNAIR

Referitor la informațiile apărute în spațiul public despre situația derulării contractului pentru proiectarea și construcția Podului Suspendat peste Dunăre de la Brăila, facem următoarele precizări:

 • Siguranța celor care circulă pe pod nu este pusă în pericol absolut deloc, așa cum se susține tendențios în articolul publicat astăzi
 • Contractul nu este finalizat, iar recepția lucrărilor se va face doar după îndeplinirea tuturor standardelor de calitate stipulate în contract
 • Contractul cu antreprenorul WeBuild este în întârziere din cauza mobilizării deficitare a acestuia
 • În urma inspecțiilor în șantier, Inginerul și reprezentanții CNAIR au identificat infiltrații la blocurile de ancoraj dinspre localitățile  Brăila și Jijila.  Astfel, pentru monitorizarea infiltrațiilor și închiderii Rapoartelor de Neconformitate, CNAIR a realizat o „Expertiză Tehnică a lucrărilor executate de Antreprenor în șantier”, iar o primă măsură a vizat următoarele:
 • Monitorizarea situației podului din momentul constatării infiltrațiilor, iar după punerea în funcțiune cu încă 6 luni.
 • O mare parte dintre aceste infiltrații au fost stopate, iar ca urmare a punctelor de vedere transmise de Expertul Tehnic după punerea în funcțiune a Podului, acesta a prelungit perioada de monitorizare până la data de 31.03.2024, urmând să se stabilească după această dată o soluție finală de închidere a infiltrațiilor.
 • În urma procesului de verificare a şuruburilor parapetului de siguranţă de pe Podul Suspendat de la Brăila s-a constatat că din totalul de 100.000 de şuruburi, au fost slăbite un număr de 401, ceea ce înseamnă aproximativ 0,4% din totalul acestor elemente
 • La  2 săptămâni de la darea în trafic a podului, a fost consemnat de către Inginer apariția de văluriri la nivelul căii de rulare. În data de 25.07.2023, Antreprenorul  a justificat  apariția acestor degradări ca urmare a traficului greu și temperaturilor crescute. De asemenea, CNAIR a solicitat  pe 02.08.2023 clarificări cu privire la apariția văluririlor si presupusa încălcare a restricțiilor de trafic. Totodată a mai solicitat  ISCTR suplimentarea controalelor pe sectoarele în care sunt impuse restricții.  Până în momentul de față, antreprenorul a intervenit de 3 ori pentru remedierea structurii rutiere pe pod, dar fără a remedia definitiv această problemă. Pe 08.09.2023, Antreprenorul a informat Beneficiarul cu privire la acțiunile de remediere întreprinse pe Calea 2, banda 1, respectiv frezarea și reașternerea stratului de uzură.
 • Deși pasajul CF de la km 0+385 este finalizat, constructorul nu a solicitat recepția, astfel încât acesta nu poate fi utilizat.

Pentru finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract, Antreprenorul mai are de efectuat următoarele tipuri de lucrări:

 1. drumuri de acces (drumul spre Jijila);
 2. lucrări de construcție a bazinelor de retenție a apei pluviale;
 3. efectuarea marcajelor și montarea elementelor de semnalizare verticală-orizontală pentru siguranța circulației;
 4. lucrări de remediere a tasărilor apărute la asfaltările efectuate.