---

You are here

 

 

București, 15.05.2024

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 14.05.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul : Elaborare Studiu de fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinere Autorizatie de construire (A.C.) pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Bumbesti-Jiu" in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere; Prioritate: P2.Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Operațiune: acțiuni care contribuie la realizarea OS 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligenteși intermodale, inclusiv imbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

 

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă conectivitatea orașului Bumbești-Jiu la rețelele principale de transport din România și țările vecine prin rețeaua de transport europeană TEN-T precum si creșterea calității vieții din cadrul orașului și al localităților limitrofe prin scaderea numărului de accidente, reducerea poluării fonice și a concentrației gazelor cu efect de seră din atmosferă.

Obiectivul specific al proiectului este: Elaborare Studiu de fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinere Autorizatie de construire (A.C.)

Valoarea totală a proiectului este de 383.300,00 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 129.760,00 lei, contributia proprie– 194.640,00 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 23 luni.

Cod proiect: 323767.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

  

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.