---

You are here

Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est

 

 

București, 5.06.2024

„Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est”

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Arad, în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 31.05.2024, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 264/21.12.2023, pentru proiectul „Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est” este de 372.605.354,19 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I POIM) este de  22.537.293,26 lei.

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune  aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 19.156.699,27, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 3.380.593,99 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

Cod proiect: 142374.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.