---

You are here

Comunicat de presa 29.12.2016

”Reabilitarea DN 1H Zalău - Răstoci km 75+446 - km 128+823”

 

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 536 în data de 15.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării infrastructurii rutiere naționale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale", pentru implementarea Proiectului ”Reabilitarea DN1H Zalău-Răstoci km 75+446-km 128+823”.

Valoarea totală a Proiectului este de 224.211.364,77 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 139.663.034,59 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Dezvoltare Regională-în proporție de 85% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de  118.713.579,40 lei, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 20.949.455,19 lei, este contribuția Bugetului de Stat.

Drumul național DN1H se desfășoară în totalitate pe teritoriul județului Sălaj fiind în conexiune cu drumurile naționale DN1F (E81) (Cluj Napoca-Zalău-Tășnad-Carei-Urziceni_frontiera Ungaria) și DN1C (E58) ( Cluj Napoca-Dej-Răstoci-Baia Mare-Livada-Halmeu-frontiera Ucraina).

Obiectivul principal ale proiectului ”Reabilitarea DN1H Zalău-Răstoci km 75+446-km 128+823” constă în supervizarea și execuția unor lucrări de reabilitare a unui drum național în zona de nord-vest a României în lungime de 53,37 km și reabilitarea a 12 poduri și pasaje care să permită îmbunătățirea transportului de mărfuri și pasageri, creșterea capacității portante a sectorului de drum, reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (aproximativ 13,8% pe perioada de operare 2015-2040), creșterea vitezelor medii de circulație (5 km/h), reducerea numărului de accidente (cu 10%).

 

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.