---

You are here

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţiile pentru cele patru proceduri de atribuire:

  • Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploieşti - Buzău;
  • Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău - Focşani;  
  • Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focşani - Bacău;
  • Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Bacău - Paşcani.

 

În data de 19.12.2016 au fost formulate contestaţii cu privire la conţinutul Caietului de Sarcini iar CNSC a respins toate criticile contestatoarei referitoare la obţinerea acordului de mediu şi solicitarea de eliminare din caietul de sarcini a unor riscuri aflate în sarcina viitorului Prestator, dispunând doar revizuirea Caietului de Sarcini.

 

CNAIR SA va pune în aplicare deciziile CNSC pentru toate cele patru proceduri de atribuire, va răspunde în perioada imediat următoare la solicitările de clarificare transmise de operatorii economici interesaţi. Compania va desuspenda procedurile de atribuire şi va prelungi cu un termen rezonabil data limită de depunere a ofertelor.

 

Reamintim că în data de 24.11.2016 au fost publicate anunţurile de participare în SEAP pentru cele patru proceduri, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 05.01.2017.