---

You are here

Construcția Autostrăzii Sebeș-Turda

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 538 în data de 30.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.1- Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE, Domeniul Major de Interventie 1.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7 și conectată cu aceasta", pentru implementarea Proiectului Construcția Autostrăzii Sebeș-Turda”.

Valoarea totală a Proiectului este de 2.669.309.503,91 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 2.194.839.516,20 lei. Valoarea totală a Fazei I este de 614.570.360.,09 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 495.669.611,85 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Coeziune-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 421.319.170,08 lei, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 74.350.441,77 lei, este contribuția Bugetului de Stat.

Valoarea neeligibilă aferentă fazei I a proiectului este de 118.900.748,24 lei.

Rambursarea sumelor privind Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională va fi asigurată prin AM POST în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 421.319.170,08 lei.

Autostrada Sebeș-Turba, se va realiza în vestul României, pe teritoriul administrativ al județelor Alba și Cluj, și va face legătura între Coridorul între Coridorul IV Pan-European, tronsonul Orăștie-Sibiu Lot 2 în zona orașului Sebeș (km 0+000) și Autostrada Transilvania, tronson Turda-Gilău în zona orașului Turda (km 70+000).

Obiectivul principal ale proiectului Construcția Autostrăzii Sebeș-Turdaconstă în construcția a 70 km de autostradă, asigurând o legătură directă, rapidă și sigură între Autostrada A1, Sibiu-Sebeș-Orăștie-Deva_Timișoara-Arad-Nădlac, parte din Coridorul IV Pan-European, racordare la nord, nord-est de Municipiul Sebeș și Autostrada A3, Brașov-Făgăraș-Târgu Mureș-Turda-Cluj Napoca-Oradea-Borș, numită și Autostrada Transilvania, racordare la sud, sud-est de Municipiul Turda. Realizarea obiectivului principal va duce la reducerea congestionărilor ce intervin în trafic, reducerea numărului de accidente, reducerea timpilor de deplasareîntre cele două localități, prin crearea unui sistem care permite creșterea vitezei medii de deplasare de la 60 km/h la 120 km/h.

 

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv rebilitarea a 70 km de autostradă, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Coeziune.