---

You are here

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 539 în data de 30.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării infrastructurii rutiere naționale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale", pentru implementarea Proiectului Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020”.

Valoarea totală a Proiectului este de 309.820.701,49 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 212.462.921,38 lei. Valoarea totală a Fazei I este de 206.043.510,48 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 130.154.423,40 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de  110.631.259,89 lei- Faza I, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 19.523.163,51 lei-Faza I, este contribuția Bugetului de Stat.

Valoarea neeligibilă aferentă fazei I a proiectului este de 75.889.087,08 lei.

Rambursarea sumelor privind Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională va fi asigurată prin AM POST în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 110.631.259,89 lei-Faza I.

Drumul național DN56 Drumul Național Craiova-Calafat este o parte din drumul european E79, care în România are următorul traseu: granița cu Ungaria-Borș-Oradea-Beiuș-Deva-Simeria-Petroșani-Târgu Jiu-Filiași-Craiova-Calafat-granița cu Bulgaria.  Sectoarele de drum național (DN56) care fac obiectul prezentului proiect se situează în județul Dolj. DN56 face legătura între municipiul Craiova și granița de sud cu Bulgaria, prin intermediul podului ce se construiește peste Dunăre la Calafat, preluând în viitor traficul de tranzit din această țară și face legătura cu țara vecină Ungaria.

Obiectivul principal ale proiectuluiReabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020constă în reabilitare a 80,435 km, construirea  a 2 poduri noi, 5 poduri reabilitate, 67 podețe și 17 intersecții, reabilitarea celor 12 spații de parcare existente, îmbunătățirea condițiilor generale de circulație. Realizarea obiectivului principal va duce la îmbunătățirea condițiilor generale de circulație, reducerea numărului de accidente cu 10%, reducerea timpilor de deplasare între 60% și 62% și asigurarea unei legături modernizate între localitățile Craiova și Calafat.

 

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv rebilitarea a 80,435 km de drum național, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.