---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, decembrie  2017

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Interimar pentru Tranport și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar au încheiat în data de 4 decembrie 2017, Contractul de Finanțare nr. 148, pentru proiectul ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-centrală.

Localizarea proiectului ”Construcția autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii” -legătura între Municipiul Târgu Mureș și Municipiul Cluj Napoca cu asigurarea continuității sectorului de autostradă 2B Câmpia Turzii-Cluj Napoca Vest (Gilău), cu sectoarele 2A și 1C.

  Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului intitulat ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”.

 Beneficiarul (C.N.A.I.R. S.A.) se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.826.928.177,05 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-1.134.796.304,96lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-378.265.434,99 lei, iar restul de 313.866.437,10 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv 01.01.2014-31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Cod proiect: 115748

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.