---

You are here

Pentru anul 2018 nivelul tarifelor exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat în lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806 USD.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că aceste tarife sunt exprimate în euro și sunt actualizate anual în funcție de cursul monedei euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului în curs comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acest curs este aplicat începând cu data de 01 ianuarie a anului 2018, iar în prezent proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de C.N.A.I.R. S.A se afla pe circuitul de avizare.

Totodată, precizăm că modificările propuse în prezentul proiect de ordin al ministrului transporturilor, nu se referă la nivelul tarifelor, ci la exceptarea de la plată a unor categorii de transporturi, după cum urmează:

  1. Se actualizează excepțiile de la plata tarifelor pentru transporturile efectuate de către și în interesul forțelor militare, în baza acordurilor la care România este parte.
  2. Se reconsideră unele categorii de vehicule exceptate de la plata tarifelor și se reformulează unele paragrafe pentru o mai bună claritate a textului.
  3. Se introduce o nouă excepție de la plata tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse pentru autoturismele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, de riverani.