---

You are here

CNAIR S.A. și Primăria Generală a Municipiului București au încheiat un Protocol prin care cele două instituții se vor consulta asupra proiectelor care ar putea viza obiectivele de dezvoltare ale Capitalei.

Potrivit acestui document, CNAIR va încerca să armonizeze studiile de prefezabilitate și de fezabilitate pe care le va lansa pentru obiectivele proprii cu proiectele care privesc dezvoltarea Municipiului București.

Reprezentanții CNAIR SA și cei ai PMB vor analiza cu prioritate obiectivele de interes comun pe care cele două instituții le propun și își vor acorda sprijin reciproc, inclusiv în ceea ce privește inițiativele legislative, de interes pentru cele două părți.

Pentru stabilirea priorităților și pentru armonizarea punctelor de vedere, reprezentanții celor două instituții se vor întâlni semestrial sau de câte ori este nevoie.

Protocolul semnat de Directorul General al CNAIR S.A., Ștefan Ioniță și de Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, în data de 19 aprilie, are o valabilitate de 4 ani și va fi prelungit automat, dacă niciuna din părți nu solicită în prealabil anularea acestui document.