---

You are here

 

Comunicat de presa

București, 22.05.2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru elaborarea documentației tehnico economice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru TRANSFĂGĂRĂȘAN-Transregio în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta economic regiuni deservite de rețeaua rutieră existentă. În cazul de față, pentru drumul național DN 7C, îmbunătățirea infrastructurii existente va deveni un ”motor” pentru dezvoltarea economică și se va axa pe dezvoltarea ramurei economice turism, ramură economică dezvoltată cel mai mult în zona de influență a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea Studiului de Fezabilitate conform HG907/2016-inclusiv realizarea Expertizei Tehnice pentru toate elementele infrastructurii de transport: drum, lucrări de artă (poduri, pasaje, viaducte, tuneluri), polate/copertine, consolidari, ziduri de srijin, etc.; Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (DDE) în conformitate cu Legea 10/1995 și HG 907/2016; Asistență Tehnică acordată Beneficiarului în elaborarea și aprobarea cererii de finanțare; Pregătirea documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice a Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări; Asigurarea asistenței tehnice a Beneficiarului pe parcursul execuției lucrării până la Recepția la terminarea lucrărilor.

Proiectul are ca scop elaborarea Studiului de Fezabilitate, inclusiv a Expertizei Tehnice pentru toate elementele infrastructurii de transport: drum, lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje, viaducte, tuneluri), polate/copertine, consolidări, ziduri de sprijin, etc., Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (DDE) în conformitate cu Legea 10/1995 și HG 907/2016.

Rezultatele așteptatele ale proiectului sunt: Elaborarea Studiului de Fezabilitate conform HG907/2016-inclusiv realizarea Expertizei Tehnice pentru toate elementele infrastructurii de transport: drum, lucrări de artă (poduri, pasaje, viaducte, tuneluri), polate/copertine, consolidari, ziduri de srijin, etc.; Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (DDE) în conformitate cu Legea 10/1995 și HG 907/2016; Asistență Tehnică acordată Beneficiarului în elaborarea și aprobarea cererii de finanțare; Pregătirea documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice a Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări; Asigurarea asistenței tehnice a Beneficiarului pe parcursul execuției lucrării până la Recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea totală a  proiectului este de 6.164.795,96 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-3.926.549,20 lei, 25% contribuția proprie-1.308.849,73 lei, restul de 929.397,03 lei reprezentând TVA.

Durata proiectului: 26 luni

Cod proiect 123206.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.