---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 05 februarie  2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 01.02.2018 Contractul  de Servivicii ”Elaborare documentație suport pentru Cererea de Finanțare pentru ”Finalizare Autostrada București-Ploiești (Nod Centura București/Nod Moara Vlăsiei)””, nr. 92/6642 și S.C. EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP S.R.L., în calitate de Prestator.

Obiectivul Contractului de Servicii îl reprezintă Elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Finalizare Autostradă București-Ploiești (Nod Centura București/Nod Moara Vlăsiei)” prin întocmirea documentației justificative necesare pregătirii cererii de finanțare aferente proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare ce reglementează transmiterea informațiilor referitoare la proiectele majore.

Rezultatele așteptate-documentația pregătită va susține necesitatea și oportunitatea investiției și va fundamenta maturitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social și al protecției mediului.

Valoarea totală a contractului este de 33.591,35 lei (fără T.V.A.), la care se adaugă T.V.A.conform prevederilor legale.

Durata Contractului este de 6 luni de la Data de Începere a Contractului de Servicii.

Data de Începere a Contractului de servicii va fi notificată prin Ordin de Începere în termen de 2 zile lucrătoare de la Data intrării în vigoare a Contractului.

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.