---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 01 februarie  2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul ”Completarea studiului de fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 și Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600 și elaborarea documentației suport pentru CEREREA DE FINANTARE”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-centrală.

  Obiectivul general al Proiectului,ca parte din rețeaua TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la Elaborarea Analizei Cost-Benefiucu, Elaborarea Schimbărilor Climatice, Analiza Multicriterială precum și Elaborarea Documentelor suport.

Rezultatele așteptate, pentru acest proiect sunt: întocmirea documentului suport pentru aplicația de finanțare, elaborarea Analizei Cost-Beneficiu va verifica măsura în care construcțiile tehnice de pod propuse se justifică din punct de vedere financiar și economic, elaborarea Analizei multicriteriala care va verifica soluțiile tehnice utilizate în cadrul Studiului de Fezabilitate și se va realiza un document distinct necesar susținerii aplicației de finanțare–Analiza schimbărilor climatice, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, a Ghidului JASPERS, precum și a oricăror documente de referință

Valoarea totală a  proiectului este de 49.623,95 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-31.275,60 lei, 25% contribuția proprie-10.425,20 lei, restul de 7.923,15 lei reprezentând TVA.

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.