---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 22.06.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.5-Apel de proiecte ce vizează creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului .

Obiectivul general al proiectului este de a achiziționa un număr de 25 de echipamente pentru investigarea infrastructurii rutiere, până în luna iunie 2019.

Proiectul are ca scop reducerea cu 20% până la sfârșitul anului 2020 a numărului de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori pe autostrăzi și drumuri naționale, a căror cauză o reprezintă infrastructura, după implementarea măsurilor propuse de investigație realizate de către echipamentele achiziționate.

Rezultatele așteptate: achiziționarea unui număr de 25 de echipamente pentru investigarea infrastructurii rutiere, până în luna iunie 2019, după cum urmează: echipamente pentru măsurarea planeității și rugozității suprafeței de rulere a drumurilor-3 buc; echipamente pentru determinarea planeității (longitudinal/transversal), rugozității și a geometriei drumurilor- 2 buc; echipament pentru determinarea rugozitatii suprafetei de rulare a drumurilor prin masurarea coeficientului de frecare GRIP NUMBER: 8 bucăți.; echipament pentru determinarea capacitatii portante tip Falling Weight Deflectometer: 3 bucati; echipament pentru evaluarea starii de degradare cu sistem de prelucrare automata/ manuala a imaginilor: 2 bucati; echipament pentru determinarea continua a coeficientului de luminanta retroreflectata RL a marcajelor rutiere: 2 bucati; echipament pentru determinarea vizibilitatii pe timp de noapte pentru indicatoarele de semnalizare rutiera: 5 bucati.

Valoarea totală a  proiectului este de 36.777.836,55 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 23.179.308,75 lei, 25% contribuția proprie- 7.726.436,25 lei, restul de 5.872.091,55 lei reprezentând TVA.

Cod proiect 116006

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.