---

You are here

Astăzi, 09.08.2018, a fost finalizat procesul de evaluare pentru ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului „Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad" și au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii catre toti ofertantii.

Ofertantul desemnat câștigător este ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. - S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L. , având preţul de 132.050.652,68 Lei fără TVA și un punctaj total de 100 de puncte, din care 60 de puncte pentru componenta financiară și 40 de puncte pentru componenta tehnică.

Semnarea contractului de achizitie publica va fi posibilia dupa solutionarea eventualelor contestatii/ plangeri formulate in cadrul procedurii de atribuire.