---

You are here

Ieri, 10.08.2018, a fost finalizat procesul de evaluare pentru ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe centura București peste DN1A", fiind transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii către toți ofertanții.

Ofertantul desemnat câștigător este SC STRABAG S.R.L., cu preţul de 32.259.665,70 Lei fără TVA.

Semnarea contractului de achiziție public va fi posibiliă după soluționarea eventualelor contestații/plângeri formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrarilor și o perioadă de garanție de 120 de luni.

Realizarea contractului presupune proiectarea și execuția lucrărilor de construire a "Pasajului Mogoșoaia  de pe Centura Bucuresti peste DN 1A" între km 66+540 - km 67+340  care  include rampa de urcare (km 66+580 – km 66+810) și rampa de coborâre (km 66+920 - km 67+150), pasajul superior peste DN 1A, precum și breteaua de acces 7 (km 66+870 - km 67+340) și breteaua de acces 8 (km 66+870 km 67+280).