---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 09.08.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 10 în data de 09.08.2018, pentru proiectul Sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta de ocolire Râmnicu-Vâlcea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Proiectul are ca scop crearea de condiții optime pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Durata proiectului este de 11 de luni, respectiv între data de 01.02.2019 și 31.12.2019 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate:  Actualizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, realizarea documentației pentru Autorizația de construire și acordarea de Asistență Tehnică.

Valoarea totală a  proiectului este de 7.582.973,13 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 4.801.350,35 lei, 25% contribuția proprie- 1.600.450,12  lei.

Cod proiect 123462

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.