---

You are here

În data de 24.08.2018 a fost finalizat procesul de evaluare pentru ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focșani – Bacău", fiind transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii către toți ofertanții.

Ofertantul desemnat câștigător este SC Consitrans SRL, având preţul de 20.123.408,52 Lei fără TVA, și un punctaj total de 100  puncte, din care 30 de puncte pentru componenta financiară și 70 de puncte pentru componenta tehnică.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după soluționarea tuturor contestațiilor/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire. Precizăm că pentru celelalte 3 tronsoane, respectiv Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani și Bacău – Pașcani, nu au fost depuse contestații în termenul legal după anunțarea câștigătorilor.

Durata contractului este de 24 de luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

Realizarea contractului presupune elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru drum de mare viteză care leagă municipiul Focșani de municipiul Bacău, inclusiv conexiunea cu drumul de mare viteză Buzău – Focșani, cu Varianta de Ocolire a municipiului Bacău și cu drumul de mare viteză Bacău – Pașcani.

Lungimea estimată a tronsonului de drum este de 110 km.

Reamintim faptul că acest tronson face parte din drumul de mare viteză Ploiești – Pașcani care este împărțit în 4 loturi, după cum urmează: Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, Focșani – Bacău, Bacău – Pașcani.

Acesta este un prim pas important pentru construirea drumului de mare viteză care va lega Muntenia de Moldova. Cele 4 contracte, în baza cărora se va elabora atât Studiul de Fezabilitate, cât și Proiectul Tehnic, vor permite după finalizare, scoaterea la licitație direct a contractelor de execuție pentru acest drum de mare viteză.