---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 28.01.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 28 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate și Elaborare Proiect Tehnic pentru ”Drum de legătură între A1 și DN7 (DJ 711A)”-Lărgire la 4 benzi de circulație"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2 - Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivele  proiectului: finalizarea expertizei tehnice, revizuirea/actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, elaborarea Proiectului Tehnic de execuție pentru acest sector de drum.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate;

2. Pregătirea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.263.887,60 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-919.430,32 lei, 15% contribuția proprie- 162.252,41 lei, restul de 182.204,87 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 128724

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.