---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 15.01.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 14 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești-Ploiești"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Ploiești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. întocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare;

3. realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execuției Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);

4. Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

5. documentația de atribuire a Contractului de execuție lucrări;

6. asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 30.222.531,48 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-19.149.167,90 lei, 25% contribuția proprie- 6.383.055,96 lei, restul de 4.690.307,62 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 29 luni

Cod proiect 126809

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.