---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 17.01.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 16.01.2019, actul Adițional nr. 1,  pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum de mare viteză Ploiești-Buzău"  în vederea modificării Contractului de Finanțare nr. 3/14.05.2018.finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Prin încheierea Actului adițional nr.1 cele două entități au convenit modificarea următoarelor condiții:

Art. I. La Condiții Generale, Adticolul 2-Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin. (2) se va modifica și va avea următorul cuprins:

”Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data de 24.12.2018 și data 23.11.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Art.II. Condiții Generale, Articolul 3-Valoarea totală a Contractului de finanțare și valoarea totală eligibilă, alin.(1) și alin. (2) se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

”(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 14.733.142,24 lei, din care: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-9.300.296,04 lei, 25% contribuția proprie- 3.100.098,68 lei, restul de 2.332.747,52 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 115751

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.