---

You are here

Varianta de ocolire Ștei

 

Comunicat de presa

 

București, 14.02.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit în data de 14.02.2019 încheierea Contractului de Finanțare nr.28, pentru proiectul "Varianta de ocolire Ștei"  în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2 -Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea-Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructură rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta extinderea infrastructurii de transport rutier de interes naþional în vederea asigurarii conexiunii la reþeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunitaților de transport în vederea asigurarii accesibilitații la oportunitați de munca prin construirea variantei de ocolire Ștei.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Construirea unei variante de ocolire cu o lungime de 27,23 km, a 13 poduri, a 5 pasaje, a 2 viaducte, a 2 parcari si a 37 de podete (24 de podețe aflate pe varianta de ocolire si 13 podete aflate pe bretelele nodurilor de pe varianta de ocolire).

2. Creșterea accesibilității relative cu 7%, în primul an de operare (2020).

3. Creșterea vitezei de deplasare pentru traficul de tranzit pe DN76 în zona localității Ștei.

Valoarea totală a  proiectului este de 350.028.758,64 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-250.799.413,07, 15% contribuția proprie-44.258.761,96 lei, restul de 54.970.345,57 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 120 luni

Cod proiect 117897

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.