---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 26.02.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 25 februarie 2019 Aplicatia de Finanțare pentru proiectul "Modernizare DN 71 Baldana – Targoviste - Sinaia,km 0+000-km 44+130 - Largire la 4 benzi si km 51+014 -km 109+905 - drum de 2 benzi"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2 - Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivele  proiectului:

  1. Reabilitarea/modernizarea a 101,696 km de drum national,reabilitarea a 9 poduri din care unul se va extinde de la 2 la 4 benzi de circulatie; executia a 17 poduri noi (14 poduri vor avea 2 si 3 poduri vor avea 4 benzi de circulatie), 3 pasaje CF (unul nou, unul reabilitat si extins si unul reabilitat), 4 spatii parcare si amenajarea a 55 intersectii.
  2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, calitativ, de durata si eficient. 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : reducerea costurilor de operare a vehiculelor, cresterea sigurantei traficului prin reducerea numarului de accidente rutiere.

Valoarea totală a  proiectului este de 2.208.589.109,33 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-1.581.189.165,75 lei, 15% contribuția proprie- 279.033.382,18 lei, restul de 348.366.561,40 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 97 luni

Cod proiect 128514

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.