---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.08.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 20.08.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.41 pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara-Moravița" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului  este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

  • Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative,standarde, legi etc.);
  • Întocmirea documentației suport și Asistența solicitată pentru depunerea și sustinerea cererii de finanțare;
  • Pregătirea documențatiei de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice necesară Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achizitie publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 14.693.042,97 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-10.544.270,83 lei, 15% contribuția proprie-1.860.753,67 lei, restul de 2.288.018,47 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 32 luni

Cod proiect 126414

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.