---

You are here

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 03.09.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești-Buzău”, (cod SMIS 2014+115751).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

  • Articolul nr.2- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2)- ”Perioada de implementare a Proiectului este de 28 luni, respectiv între 12.11.2018 și 28.02.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
  • ​Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    • Valoarea totală a Contractului de Finanțare i este de 15.512.642,24 lei;
    • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 11.194.835,51 lei;
    • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 1.975.559,21 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 115751

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.