---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit in data de 09.08.2019, incheierea Contractului de Finantare nr.40 pentru proiectul "Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera Autostrada Tg. Mures- Tg. Neamt”. în vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare -Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrala.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitatii de circulatie necesara si a conditiilor corespunzatoare de circulatie aferente retelei rutiere TEN-TCORE cu efecte negative minime la nivelul mediului si ale ocuparii de terenuri, imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzand astfel cerintelor de dezvoltarea economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport.

Obiectivul specific al proiectului: Completarea Studiului de Fezabilitate «Autostrada Târgu Mures- Târgu Neamt», în conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia în vigoare.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.582.527,59 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-16.270.385,74 lei, 15% contribuția proprie-2.871.244,54 lei, restul de 3.440.897,31 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 23 luni

Cod proiect:127920

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Forin Sorin SCARLAT Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.